معنی و ترجمه کلمه obstacle course به فارسی obstacle course یعنی چه

obstacle course


علوم نظامى : ميدان موانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها