معنی و ترجمه کلمه اسید گراى به انگلیسی اسید گراى یعنی چه

اسید گراى

acidophile
oxyphil
oxyphile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها