معنی و ترجمه کلمه obstruction box به فارسی obstruction box یعنی چه

obstruction box


روانشناسى : جعبه ايجاد مانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها