معنی و ترجمه کلمه occupation disease(s) به فارسی occupation disease(s) یعنی چه

occupation disease(s)


امراض حرفه اى
قانون ـ فقه : امراض ناشى از کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها