معنی و ترجمه کلمه occupy به فارسی occupy یعنی چه

occupy


مشغول کردن ،اشغال کردن ،تصرف کردن ،سرگرم کردن ،مشغول داشتن
قانون ـ فقه : به کار گرفتن
علوم نظامى : تصرف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها