معنی و ترجمه کلمه oceanography به فارسی oceanography یعنی چه

oceanography


اقيانوس نگارى ،شرح اقيانوس ها،شرح درياها،اقيانس شناسى
معمارى : اقيانوس شناسى
علوم نظامى : تهيه نقشه هاى دريايى و نقشه بردارى دريايى
علوم دريايى : اقيانوس نگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها