معنی و ترجمه کلمه octane به فارسی octane یعنی چه

octane


(ش ).هيدروکربن هاى مايع و پارافينى ايزومريک بفرومولC8H18 ،سوخت ماشينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها