معنی و ترجمه کلمه octogenarian به فارسی octogenarian یعنی چه

octogenarian


هشتاد ساله ،وابسته به ادم ¹ 8ساله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها