معنی و ترجمه کلمه odd front به فارسی odd front یعنی چه

odd front


خط دفاعى 4 نفره( فوتبال امريکايى)
ورزش : خط دفاعى 4 نفره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها