معنی و ترجمه کلمه odd numbers به فارسی odd numbers یعنی چه

odd numbers


بازرگانى : اعداد فرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها