معنی و ترجمه کلمه oddson به فارسی oddson یعنی چه

oddson


بيشتر محتمل ،محتمل به برد يا موفقيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها