معنی و ترجمه کلمه oenomeeter به فارسی oenomeeter یعنی چه

oenomeeter


باده سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها