معنی و ترجمه کلمه oestrum به فارسی oestrum یعنی چه

oestrum


خرمگس ،ديوانگى انى ،فحل ،گشن ،هنگام ،شهوت و مستى جانوران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها