معنی و ترجمه کلمه oeuvre به فارسی oeuvre یعنی چه

oeuvre


کار عمده ،کار حياتى ،اثرادبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها