معنی و ترجمه کلمه of a coarse fibre به فارسی of a coarse fibre یعنی چه

of a coarse fibre


نخ درشت ،درشت بافت ،زمخت ،ناهنجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها