معنی و ترجمه کلمه of a noble family به فارسی of a noble family یعنی چه

of a noble family


(ازخانواده ) اصيل ،نجيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها