معنی و ترجمه کلمه of malice prepense به فارسی of malice prepense یعنی چه

of malice prepense


با قصد ارتکاب گناه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها