معنی و ترجمه کلمه of mature years به فارسی of mature years یعنی چه

of mature years


سالخورده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها