معنی و ترجمه کلمه of obligation به فارسی of obligation یعنی چه

of obligation


فرض ،واجب ،اجبارى ،الزام اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها