معنی و ترجمه کلمه of poor quality به فارسی of poor quality یعنی چه

of poor quality


بد،نامرغوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها