معنی و ترجمه کلمه of unknown ownership به فارسی of unknown ownership یعنی چه

of unknown ownership


قانون ـ فقه : مجهول المالک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها