معنی و ترجمه کلمه off color به فارسی off color یعنی چه

off color


)off colored(داراى رنگ ناجور،داراى رنگ مغاير،خل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها