معنی و ترجمه کلمه off duty به فارسی off duty یعنی چه

off duty


خارج از نگهبانى ،مرخصى ،خارج از خدمت
علوم نظامى : راحتى نگهبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها