معنی و ترجمه کلمه offensive player به فارسی offensive player یعنی چه

offensive player


ورزش : شطرنجباز حمله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها