معنی و ترجمه کلمه offer curve به فارسی offer curve یعنی چه

offer curve


بازرگانى : منحنى پيشنهاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها