معنی و ترجمه کلمه offer curve به فارسی offer curve یعنی چه

offer curve


بازرگانى : منحنى پيشنهاد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها