معنی و ترجمه کلمه offer curve به فارسی offer curve یعنی چه

offer curve


بازرگانى : منحنى پيشنهاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها