معنی و ترجمه کلمه offer to purchase به فارسی offer to purchase یعنی چه

offer to purchase


پيشنهاد خريد
بازرگانى : پيشنهاد جهت خريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها