معنی و ترجمه کلمه officer of the guard 1 به فارسی officer of the guard 1 یعنی چه

officer of the guard 1


علوم دريايى : افسر گارد احترام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها