معنی و ترجمه کلمه official submission به فارسی official submission یعنی چه

official submission


معمارى : مناقصه عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها