معنی و ترجمه کلمه officinal به فارسی officinal یعنی چه

officinal


دارويى ،دوايى ،ساخته و اماده ،طبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها