معنی و ترجمه کلمه offset method به فارسی offset method یعنی چه

offset method


علوم نظامى : روش استفاده از خط سرى در نشان دادن نقاط روى نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها