معنی و ترجمه کلمه oh what a nasty weather به فارسی oh what a nasty weather یعنی چه

oh what a nasty weather


اه ،چه هواى کثيفى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها