معنی و ترجمه کلمه ohmic valve به فارسی ohmic valve یعنی چه

ohmic valve


مقدار مقاومت اهمى
الکترونيک : مقدار مقاومت حقيقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها