معنی و ترجمه کلمه oil gage به فارسی oil gage یعنی چه

oil gage


گيج روغن
علوم مهندسى : نشاندهنده سطح روغن
علوم نظامى : عقربه نشان دهنده روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها