معنی و ترجمه کلمه oil hole به فارسی oil hole یعنی چه

oil hole


مجراى سوراخ روغن
علوم مهندسى : منفذ روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها