معنی و ترجمه کلمه oil pump به فارسی oil pump یعنی چه

oil pump


علوم مهندسى : پمپ روغن
عمران : پمپ روغنى
علوم نظامى : پمپ روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها