معنی و ترجمه کلمه oil-filled contactor به فارسی oil-filled contactor یعنی چه

oil-filled contactor


کنتاکتور روغنى
علوم مهندسى : شوتس روغنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها