معنی و ترجمه کلمه oil-shot system به فارسی oil-shot system یعنی چه

oil-shot system


علوم مهندسى : سيستم روغنکارى تحت فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها