معنی و ترجمه کلمه oilness bearing به فارسی oilness bearing یعنی چه

oilness bearing


علوم مهندسى : ياطاقان روغن سرخود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها