معنی و ترجمه کلمه olefin metathesis reaction به فارسی olefin metathesis reaction یعنی چه

olefin metathesis reaction


شيمى : واکنش مبادله اولفينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها