معنی و ترجمه کلمه omni-axial nozzle به فارسی omni-axial nozzle یعنی چه

omni-axial nozzle


علوم هوايى : نازل موتور راکت که ميتواند در دامنه تعيين شده در راستاهاى مختلف تنظيم شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها