معنی و ترجمه کلمه omnivora به فارسی omnivora یعنی چه

omnivora


(ج.ش ).جانوران همه چيز خوار مانند خوک و اسب ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها