معنی و ترجمه کلمه on call به فارسی on call یعنی چه

on call


بنا به درخواست
علوم نظامى : اتشهاى طبق درخواست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها