معنی و ترجمه کلمه on consignment به فارسی on consignment یعنی چه

on consignment


بازرگانى : بصورت امانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها