معنی و ترجمه کلمه on the same p as the savages به فارسی on the same p as the savages یعنی چه

on the same p as the savages


درترازو وحشى ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها