معنی و ترجمه کلمه one who transacts business with another به فارسی one who transacts business with another یعنی چه

one who transacts business with another


قانون ـ فقه : معامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها