معنی و ترجمه کلمه one-shot lubrication به فارسی one-shot lubrication یعنی چه

one-shot lubrication


علوم مهندسى : روغنکارى گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها