معنی و ترجمه کلمه one-sided communication به فارسی one-sided communication یعنی چه

one-sided communication


روانشناسى : ارتباط يکسويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها