معنی و ترجمه کلمه onset به فارسی onset یعنی چه

onset


تاخت و تاز،حمله ،هجوم ،اصابت ،وهله ،شروع
شيمى : اغازه
روانشناسى : اغاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها