معنی و ترجمه کلمه open-mindedly به فارسی open-mindedly یعنی چه

open-mindedly


با فکر باز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها