معنی و ترجمه کلمه operation exposure guide به فارسی operation exposure guide یعنی چه

operation exposure guide


علوم نظامى : حداکثر دوز اتمى قابل قبول يا قابل دريافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها